Jak zalogować się do panelu serwera?

Aby zalogować się do panelu serwera należy wykonać następujące kroki:

1 – w przeglądarce internetowej, w polu adresu, należy wejść na stronę przez jeden z wybranych poniżej sposobów:

  • nazwa_serwera:8443
  • IP_serwera:8443
  • twoja_nazwa_domeny:8443

8443 to port, przez który łączymy się z panelem.

2 – pojawi się ekran logowania do panelu serwera
3 – w odpoiwednich miejscach należy wpisać swój login oraz hasło
4 – następnie klikamy przycisk „zaloguj”

Po wykonaniu powyższych kroków powinien pojawić się ekran panelu serwera.

Umiejętności

Opublikowano w dniu

19 czerwca 2021