Jak zalogować się do panelu bazy danych phpMyAdmin?

Aby zalogować się do panelu bazy danych phpMyAdmin należy wykonać następujące kroki:

1 – w przeglądarce internetowej należy wejść na stronę przez jeden z wybranych sposobów:

  • nazwa_serwera:8443/phpmyadmin
  • IP_serwera:8443/phpmyadmin
  • twoja_nazwa_domeny:8443/phpmyadmin

8443 to port, przez który łączymy się z panelem bazy danych.

2 – pojawi się ekran logowania do panelu bazy danych
3 – w odpowiednich miejscach należy wpisać nazwę użytkownika bazy danych oraz hasło
4 – następnie klikamy przycisk „zaloguj”

Po wykonaniu powyższych kroków powinien pojawić się ekran panelu bazy danych phpMyAdmin.

Umiejętności

Opublikowano w dniu

19 czerwca 2021