Nie mogę wysłać / odebrać poczty za pomocą programu pocztowego

Nie mogę wysłać / odebrać poczty za pomocą programu pocztowego

Może zdarzyć się sytuacja, że Twój program pocztowy odmówi posłuszeństwa i nie będzie chciał współpracować w pobieraniu lub wysyłaniu wiadomości e-mail.

Sytuacja ta może być spowodowana nieprawidłowymi ustawieniami serwera dla Twojej poczty. Standardowe ustawienia kont e-mail w LemoHost to:

Typ serwera: IMAP / POP3 (pobieranie poczty)

Nazwa serwera: twojadomena.pl (np. firma.pl, firma.com)

Nazwa użytkownika: twojemail@twojadomena.pl (np. jankowalski@firma.pl, mareknowak@firma.com)

Bezpieczeństwo połączenia: SSL/TLS (z uwierzytelnianiem)

Port: 993

Typ serwera: SMTP (wysyłanie poczty)

Nazwa serwera: twojadomena.pl (np. firma.pl, firma.com)

Nazwa użytkownika: twojemail@twojadomena.pl (np. jankowalski@firma.pl, mareknowak@firma.com)

Bezpieczeństwo połączenia: SSL/TLS (z uwierzytelnianiem)

Port: 465

W przypadku kont pocztowych w domenie zabezpieczonej certyfikatem SSL może być wymagane potwierdzenie ważności certyfikatu po zapisaniu ustawień serwerów poczty.