Jak dodać skrzynkę pocztową do obsługi poczty Outlook

Jak dodać skrzynkę pocztową do obsługi poczty Outlook

Microsoft Outlook to bardzo wygodny i funkcjonalny program pocztowy. Jedną z jego cech jest to, że w tej aplikacji możliwe jest jednoczesne działanie kilku skrzynek na różnych usługach pocztowych. Ale do tego trzeba je dodać do programu. Jak to zrobić dowiecie się z instrukcji poniżej. Te czynności są takie same w przypadku dodawania do programu Outlook pierwszego konta e-mail i kolejnych kont.

Uruchom program Outlook
Wybierz pozycję Plik i Dodaj konto.

To, co następnie zobaczysz, zależy od używanej wersji programu Outlook:

W przypadku programu Outlook dla usługi Microsoft 365 oraz Outlook 2016

Wprowadź swój adres e-mail i kliknij przycisk Połącz.

W przypadku programu Outlook 2013 i Outlook 2010

Wprowadź imię i nazwisko (nazwę), adres e-mail i hasło, a następnie kliknij przycisk Dalej.

Jeśli zostanie wyświetlony monit, wprowadź ponownie hasło, a następnie wybierz przyciski OK i Zakończ, aby zacząć korzystać z konta e-mail w programie Outlook.

Masz dalej problem z dodaniem konta e-mail? Użyj konfiguracji zaawansowanej.

Może być konieczne ręczne dodanie konta e-mail. Wybierz jedną z zaawansowanych metod:

Dodawanie konta e-mail POP lub IMAP w programie Outlook dla systemu Windows przy użyciu konfiguracji zaawansowanej

Jeśli chcesz wprowadzić określone wartości dla nazw serwerów poczty przychodzącej i wychodzącej, numerów portów lub ustawień protokołu SSL, możesz użyć opcji konfiguracji zaawansowanej w programie Outlook. Aby dodać konto POP lub IMAP w programie Outlook, możesz użyć tych instrukcji.

 1. Otwórz program Outlook i wybierz pozycję Plik, a później Dodaj konto.
 2. Na kolejnym ekranie wprowadź swój adres e-mail, wybierz pozycję Opcje zaawansowane, a następnie zaznacz pole wyboru Pozwól mi skonfigurować konto ręcznie i wybierz pozycję Połącz.
 3. Wybierz typ konta. W większości przypadków, jeśli musisz użyć tej opcji, wybierzesz pozycję IMAP.
 4. Na ekranie Ustawienia kont większość potrzebnych ustawień konta powinno być wstępnie wypełnionych. Jeśli jednak chcesz sprawdzić swoje ustawienia, zobacz temat Ustawienia konta POP i IMAP. Wprowadź ustawienia serwera poczty przychodzącej i wychodzącej, a następnie wybierz przycisk Dalej.
 5. Wprowadź swoje hasło i wybierz pozycję Połącz.

Dodawanie konta e-mail MAPI innego dostawcy w programie Outlook dla systemu Windows przy użyciu konfiguracji zaawansowanej

Jeśli używasz innego dostawcy MAPI, pobierz i skonfiguruj aplikację poczty e-mail MAPI zgodnie z zaleceniami dostawcy.

 1. Otwórz program Outlook i wybierz pozycję Plik, a następnie Dodaj konto.
 2. Na następnym ekranie wprowadź swój adres e-mail, wybierz pozycję Opcje zaawansowane, a następnie zaznacz pole wyboru Pozwól mi skonfigurować konto ręcznie i wybierz pozycję Połącz.
 3. Na ekranie Konfiguracja zaawansowana wybierz pozycję Inne.
 4. Na ekranie Inne wybierz z listy typ serwera, z którym chcesz się połączyć.
  Uwaga: Opcja Inne oraz podany pod nią typ konta będą widoczne tylko po prawidłowym zainstalowaniu i skonfigurowaniu aplikacji dostawcy MAPI.
 5. Kliknij pozycję Połącz.
 6. Powinna uruchomić się aplikacja dostawcy MAPI zainstalowana na komputerze.
 7. Ukończ konfigurację konta zgodnie z instrukcjami dostawcy MAPI.