Jak dodać skrzynkę pocztową do obsługi poczty Outlook

Microsoft Outlook to bardzo wygodny i funkcjonalny program pocztowy. Jedną z jego cech jest to, że w tej aplikacji możliwe jest jednoczesne działanie kilku skrzynek na różnych usługach pocztowych. Ale do tego trzeba je dodać do programu. Jak to zrobić dowiecie się z instrukcji poniżej. Te czynności są takie same w przypadku dodawania do programu Outlook pierwszego konta e-mail i kolejnych kont.

Uruchom program Outlook
Wybierz pozycję Plik i Dodaj konto.

To, co następnie zobaczysz, zależy od używanej wersji programu Outlook:

W przypadku programu Outlook dla usługi Microsoft 365 oraz Outlook 2016

Wprowadź swój adres e-mail i kliknij przycisk Połącz.

W przypadku programu Outlook 2013 i Outlook 2010

Wprowadź imię i nazwisko (nazwę), adres e-mail i hasło, a następnie kliknij przycisk Dalej.

Jeśli zostanie wyświetlony monit, wprowadź ponownie hasło, a następnie wybierz przyciski OK i Zakończ, aby zacząć korzystać z konta e-mail w programie Outlook.

Masz dalej problem z dodaniem konta e-mail? Użyj konfiguracji zaawansowanej.

Może być konieczne ręczne dodanie konta e-mail. Wybierz jedną z zaawansowanych metod:

Dodawanie konta e-mail POP lub IMAP w programie Outlook dla systemu Windows przy użyciu konfiguracji zaawansowanej

Jeśli chcesz wprowadzić określone wartości dla nazw serwerów poczty przychodzącej i wychodzącej, numerów portów lub ustawień protokołu SSL, możesz użyć opcji konfiguracji zaawansowanej w programie Outlook. Aby dodać konto POP lub IMAP w programie Outlook, możesz użyć tych instrukcji.

 1. Otwórz program Outlook i wybierz pozycję Plik, a później Dodaj konto.
 2. Na kolejnym ekranie wprowadź swój adres e-mail, wybierz pozycję Opcje zaawansowane, a następnie zaznacz pole wyboru Pozwól mi skonfigurować konto ręcznie i wybierz pozycję Połącz.
 3. Wybierz typ konta. W większości przypadków, jeśli musisz użyć tej opcji, wybierzesz pozycję IMAP.
 4. Na ekranie Ustawienia kont większość potrzebnych ustawień konta powinno być wstępnie wypełnionych. Jeśli jednak chcesz sprawdzić swoje ustawienia, zobacz temat Ustawienia konta POP i IMAP. Wprowadź ustawienia serwera poczty przychodzącej i wychodzącej, a następnie wybierz przycisk Dalej.
 5. Wprowadź swoje hasło i wybierz pozycję Połącz.

Dodawanie konta e-mail MAPI innego dostawcy w programie Outlook dla systemu Windows przy użyciu konfiguracji zaawansowanej

Jeśli używasz innego dostawcy MAPI, pobierz i skonfiguruj aplikację poczty e-mail MAPI zgodnie z zaleceniami dostawcy.

 1. Otwórz program Outlook i wybierz pozycję Plik, a następnie Dodaj konto.
 2. Na następnym ekranie wprowadź swój adres e-mail, wybierz pozycję Opcje zaawansowane, a następnie zaznacz pole wyboru Pozwól mi skonfigurować konto ręcznie i wybierz pozycję Połącz.
 3. Na ekranie Konfiguracja zaawansowana wybierz pozycję Inne.
 4. Na ekranie Inne wybierz z listy typ serwera, z którym chcesz się połączyć.
  Uwaga: Opcja Inne oraz podany pod nią typ konta będą widoczne tylko po prawidłowym zainstalowaniu i skonfigurowaniu aplikacji dostawcy MAPI.
 5. Kliknij pozycję Połącz.
 6. Powinna uruchomić się aplikacja dostawcy MAPI zainstalowana na komputerze.
 7. Ukończ konfigurację konta zgodnie z instrukcjami dostawcy MAPI.

JAK DODAĆ SKRZYNKĘ POCZTOWĄ DO OBSŁUGI POCZTY MOZILLA THUNDERBIRD?

Mozilla Thunderbird to jeden z najlepszych klientów poczty. Jest darmowy i wspierany przez społeczność deweloperów.

Aplikacja ta daje możliwość obsługi poczty e-mail za pomocą protokołów poczty POP3 i IMAP.

Ponadto do każdej dodanej w tym programie skrzynki pocztowej możemy ustawić spersonalizowaną nazwę konta oraz podpis do wiadomości e-mail.

Dodawanie nowego konta

1. Uruchom Mozilla Thunderbird

2. Rozpocznij konfigurację nowego konta e-mail. Jeśli na ekranie zostanie wyświetlone okno Potrzebujesz nowego adresu e-mail?, kliknij przycisk Pomiń i użyj istniejącego adresu e-mail.

3. Następnie po wyświetleniu okna Konfiguracja konta e-mail, podaj: Imię i nazwisko, Adres e-mail oraz Hasło. Nie zapomnij zaznaczyć opcji Zachowaj hasło. Następnie kliknij: Kontynuuj.

4. Po automatycznym wyszukaniu ustawień dla Twojej skrzynki e-mail, kliknij teraz przycisk Konfiguracja zaawansowana. Niestety Thunderbird nie odnajdzie automatycznie ustawień dla Twojej skrzynki pocztowej.

5. W kolejnym oknie należy podać wszystkie niezbędne dane konfiguracyjne. Skrzynkę w Thunderbird można skonfigurować na kilka sposobów :

 

1. Konfiguracja skrzynki e-mail z certyfikatem SSL serwera od Lemohost:

 

Serwer poczty przychodzącej: ustaw na IMAP

Adres serwera poczty przychodzącej: tutaj wpisz adres serwera, na którym znajduje się Twoje konto, twojadomena.pl (np. firma.pl, firma.com)

Port serwera poczty przychodzącej: jeśli wybrałeś protokół IMAP jako numer portu podaj: 993. Jeśli zdecydowałeś się jednak na POP3 wpisz wartość: 995.

SSL: w tym miejscu wybierz opcję: SSL/TLS.

Uwierzytelnianie: ustaw na Normalne hasło.

Adres serwera poczty wychodzącej: w tym miejscu wpisz te wartości, które podałeś w polu Serwer poczty przychodzącej.

Port serwera poczty wychodzącej: w tym miejscu wpisz: 465.

SSL: w tym miejscu wybierz opcję SSL/TLS.

Uwierzytelnianie: ustaw na Normalne hasło.

Nazwa użytkownika: tutaj podaj pełny adres e-mail swojej skrzynki pocztowej.

 

2. konfiguracja skrzynki e-mail z własnym certyfikatem SSL

 

Jeśli posiadasz certyfikat SSL w ramach hostingu dla własnej domeny, wprowadź następujące dane:

Serwer poczty przychodzącej: ustaw IMAP

Adres serwera poczty przychodzącej: tutaj wpisz: mail.twojadomena.pl, zastępując „twojadomena.pl” własną domeną (np. firma.pl).

Port serwera poczty przychodzącej: jeśli wybrałeś protokół IMAP jako numer portu podaj: 993. Jeśli zdecydowałeś się na POP3 wpisz wartość: 995.

SSL: w tym miejscu wybierz opcję SSL/TLS.

Uwierzytelnianie: ustaw na Normalne hasło.

Adres serwera poczty wychodzącej: w tym miejscu wpisz te same dane, które wprowadziłeś w polu Serwer poczty przychodzącej.

Port serwera poczty wychodzącej: w tym miejscu wpisz wartość: 465.

SSL: w tym miejscu wybierz opcję: SSL/TLS.

Uwierzytelnianie: ustaw na Normalne hasło.

Nazwa użytkownika: tutaj podaj pełny adres e-mail swojej skrzynki.

3. Konfiguracja skrzynki e-mail bez certyfikatu SSL 

Tej metody nie zalecamy, więc nie będziemy instruuować jak to wykonać.

 

Po podaniu wszystkich danych konfiguracyjnych kliknij przycisk Gotowe.

Mozilla Thunderbird wykona próbę połączenia, jeśli wszystko jest prawidłowo skonfigurowane to od tej chwili można bezpiecznie korzystać z poczty.

 

Pierwsze uruchomienie i dodawanie drugiego i kolejnego konta

1. Uruchom program

2. Kliknij opcje Narzędzia (prawy górny róg ekranu)

3. Wybierz Opcje i konfiguracja kont.

4. Następnie w dolnej części okna kliknij przycisk Operacje.

5. Wybierz opcję z menu kontekstowego, które się pojawi Dodaj konfigurację konta pocztowego.

6. Zostaniemy przeniesieni do kreatora konta i wtedy należy postępować zgodnie z zaleceniami na wyświetlanymi na ekranie.

To nowo skonfigurowane konto pocztowe będzie wyświetlane w panelu folderów Thunderbirda, które znajduje się po lewej stronie głównego okna Thunderbirda. Będzie się wyświetlała nadana nazwa konta.

Wszystkie wiadomości będą pobierane z automatu podczas sprawdzania serwerów poczty.

Wysyłanie wiadomości jest bardzo proste: w panelu folderów kliknij nazwę konta i na pasku narzędzi trzeba nacisnąć przycisk Napisz.

Nie mogę wysłać / odebrać poczty za pomocą programu pocztowego

Może zdarzyć się sytuacja, że Twój program pocztowy odmówi posłuszeństwa i nie będzie chciał współpracować w pobieraniu lub wysyłaniu wiadomości e-mail.

Sytuacja ta może być spowodowana nieprawidłowymi ustawieniami serwera dla Twojej poczty. Standardowe ustawienia kont e-mail w LemoHost to:

Typ serwera: IMAP / POP3 (pobieranie poczty)

Nazwa serwera: twojadomena.pl (np. firma.pl, firma.com)

Nazwa użytkownika: twojemail@twojadomena.pl (np. jankowalski@firma.pl, mareknowak@firma.com)

Bezpieczeństwo połączenia: SSL/TLS (z uwierzytelnianiem)

Port: 993

Typ serwera: SMTP (wysyłanie poczty)

Nazwa serwera: twojadomena.pl (np. firma.pl, firma.com)

Nazwa użytkownika: twojemail@twojadomena.pl (np. jankowalski@firma.pl, mareknowak@firma.com)

Bezpieczeństwo połączenia: SSL/TLS (z uwierzytelnianiem)

Port: 465

W przypadku kont pocztowych w domenie zabezpieczonej certyfikatem SSL może być wymagane potwierdzenie ważności certyfikatu po zapisaniu ustawień serwerów poczty.